Vuosikertomukset

VUOSIKERTOMUS 2015


 


1. YLEISTÄ


Vuosi 2015 oli Suomalaisen Naisliiton Helsingin yhdistys ry:n 108. toimintavuosi, toinen uusien sääntöjen mukaisesti yhdistyksenä, ei enää osastona. Suomalaisen Naisliiton vuodelle 2015 valitsema teema "Naisvoimaa yhteiskuntaan, näy ja vaikuta" ohjasi myös Helsingin yhdistyksen toimintaa.


Yhteistyön tiivistämistä eri naisjärjestöjen kanssa on jatkettu. Naisten Ääni- hanke on tuonut mukanaan uusia toimijoita ja se on myös innostanut toimimaan uudella tavalla pitkäjänteisesti. Hanke tulee näkymään tulevien vuosienkin toiminnassa mm. koulutuksena.


Helsingin yhdistyksessä on panostettu sähköisen viestinnän ja sosiaalisen median parissa toimimiseen ja modernisoitu toimistoa, jossa on nykyään myös langaton lähiverkko, WLAN.


Monipuolinen kulttuuri- ja virkistystoiminta oli edelleen suosittua ja yhdistyksen vapaaehtoiset jatkoivat pyyteetöntä toimintaansa erityisesti Suomen Kukkasrahaston palvelukodin hyväksi.


2. HALLINTO


2.1 Hallitus


Hallituksen puheenjohtajana toimi Leena Ruusuvuori, varapuheenjohtajana Marja-Leena (Marjukka) Helenius ja jäseninä Rauni Auvinen, Ritva Karvinen, Katariina Mattila-Wuoristo, Tuulikki Ritvanen, Nuppu Rouhiainen ja Riitta-Maija von Weissenberg-Hartiala. Hallituksella oli kahdeksan kokousta, joista yksi oli sähköpostikokous.


2.2. Sääntömääräiset kokoukset


Kevätkokous 25.3.2015


Kevätkokous pidettiin Aurorankadulla, ja siihen osallistui 19 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Naisliiton kunniapuheenjohtaja Leena Krohn. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2014 vuosikertomus ja tilinpäätös, joka osoitti 7 500,44 euron ylijäämää ennen tehtyjä osakkeiden arvonalennuksia. Lopullinen tulos oli 14 579,06 euroa alijäämäinen.


Lisäksi valittiin yksi hallituksen jäsen täydentämään 20.11.2014 pidetyn syyskokouksen valitsemaa hallitusta, jotta hallitus on lukumäärältään yhdistyksen 4.6.2014 rekisteröityjen sääntöjen 7§1:n mukainen. Hallituksen jäseneksi 25.3.2015 - 31.12.2016 valittiin Katariina Mattila-Wuoristo.


Syyskokous 17.11.2015


Syyskokous pidettiin Aurorankadun tiloissa, paikalla oli ja siihen osallistui 14 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi kunniapuheenjohtaja Leena Krohn. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016. Yhdistyksen puheenjohtajaksi kalenterivuosiksi 2016 - 2017 valittiin Maritta Pohls. Yhdistyksen varapuheenjohtajana jatkaa Marjukka Helenius. Hallituksen jäseniksi v. 2016 - 2017 valittiin Rauni Auvinen, Nuppu Rouhiainen ja Leena Ruusuvuori. Hallituksessa jatkavat Katariina Mattila-Wuoristo, Tuulikki Ritvanen ja Riitta-Maija von Weissenberg-Hartiala. Tilintarkastajaksi valittiin HTM Tuula Hirvonen ja varatilintarkastajaksi KHT Helena Sinisalo. Toiminnantarkastajaksi valittiin Anneli Ståhlberg ja toiminnan varatarkastajaksi Tarja Salin.


3. JÄSENISTÖ


Helsingin yhdistyksessä oli jäseniä vuoden 2015 lopussa 226. Yhdistykseen liittyi uusia jäseniä 14 ja erosi 18. Jäsenmaksun maksamattomuuden vuoksi erotettiin 7. Jäsenistön ikääntyminen näkyy eroamisissa, sillä useimmissa eroilmoituksissa mainittiin korkean iän tuomat vaikeudet esteeksi osallistumiselle. Yli 30 vuotta jäsenenä olleet ovat vapautettuja jäsenmaksusta. Heitä oli 19.


4. TOIMINTA


4.1. Jäsenillat


Torstaina 15.1. pidetyssä jäsenillassa Aurorankadulla Maritta Pohls esitelmöi aiheesta "Naisliiton naiset - mitä tiedämme heistä?" Samalla vietettiin uusien jäsenten iltaa, johon kutsuttiin kaikki vuosina 2013 ja 2014 liittyneet jäsenet.


Keskiviikkona 11.3. jäsenillan aiheena oli "Naisvoimaa vaaleihin". Kirsti Pohjonen haastatteli eri puolueiden eduskuntavaaliehdokkaita, joita olivat Kati Juva, Päivi Lipponen, Tiina Larsson, Leena Pakkanen ja Lotte Granberg- Haakana sekä Terhi Koulumies. Paikalla oli lähes kolmekymmentä kuulijaa.


Maanantaina, Ruusun päivänä 4.5. pidetyssä jäsenillassa puutarhaneuvoja Matti Lahtinen Maatiainen ry: stä esitelmöi aiheesta "Kesäkukkia ja helppoja vihanneksia pihalle ja parvekkeelle - Intoa, iloa ja elpymistä puutarhasta".


Tiistaina 15.9. jäsenillan aiheena oli "Turvallisesti alkuun somessa" yhteisömanageri Susanna Heikkinen opastamana.


Keskiviikkona 21.10. pidetyssä jäsenillassa elämänkertakirjoittamisen saloista kertoi kirjailija ja kouluttaja Taija Tuominen. Tilaisuus oli osa Naisten ääni-hanketta


Joulukuun jäseniltana oli vapaaehtoisvoimin järjestetty Pikkujoulujuhla 17.12. yhteisasumistalo Maltassa Helsingin Jätkäsaaressa. Yhteislaulun ja ruokailun lisäksi nautittiin laulukerhon esityksestä. Tilaisuudessa luovutettiin juhlavasti Opetusneuvos Hilja Vilkemaan Stipendisäätiön 1000 euron suuruinen tunnustuspalkinto "Yhdistyksen paikkakunnan ja sen ympäristön naisten äänen ansiokkaalle esille tuojalle", Leena Krohnille.


5. MUU TOIMINTA


5.1 Toimikunnat


a) Koulutustoimikunta


Liiton ja Helsingin yhdistyksen yhteisen koulutustoimikunnan puheenjohtajana ja samalla sihteerinä toimi Nuppu Rouhiainen. Muut jäsenet olivat Maija Kauppinen, Anneli Mäkinen, Kirsti Pohjonen ja Marjukka Helenius. Naisten Ääni -hankkeen puitteissa kokouksiin osallistui myös Leena Ruusuvuori ja Maritta Pohls. Toimintavuonna koulutustoimikunta kokoontui kahdeksan (8) kertaa.


Kaisaniemen ajankohtaisseminaarin (7.2.2015) otsikkona oli "Naisvoima kriiseissä". Tilaisuudessa käsiteltiin kriisejä neljästä näkökulmasta: politiikka ja kriisit, sota-ajan kriisit, arvot kriiseissä ja kriisit yhdistyksissä. Seminaariin osallistui 103 henkilöä.


Kansanedustaja Jutta Urpilainen (sd) valotti tilaisuudessa miten naisvoima toimii poliittisissa kriiseissä. Filosofian tohtori Kirsi-Maria Hytösen väitöskirja "Ei elämääni lomia mahtunut" oli pohjana esitelmässä, jossa tutkija kertoi sitkeistä ja työtä kaihtamattomista, mutta unohtuneista kotirintaman naisista. Tutkija, Helsingin kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsen, VTT Veronika Honkasalo (vas.) kiepsautti puheenvuoronsa otsikon "Arvot kriisissä - muuttuuko maailma?" toisinpäin muotoon "Maailma kriisissä, muuttuvatko arvot?" Filosofian tohtori Maritta Pohls käsitteli seminaarin kriisiteemaa naisyhdistysten näkökulmasta. Seminaarista tarkemmin Minna-lehden numerossa 1/2015 sekä yhdistyksen kotisivuilla.


Kevään Minna Canth seminaari järjestettiin 10.4.2015 Helsingissä Tieteiden talolla otsikolla "Naiset vallan kammareissa". Seminaariin osallistui 105 henkilöä.


Valtakunnansovittelija oikeustieteen kandidaatti Minna Helle kertoi esityksessään, ettei pidä nykyistä työmarkkinapolitiikkaa niin miehisenä, miltä ulkoapäin voi näyttää. Kauppatieteitten tohtori, dosentti Saija Katilan mielestä liike-elämän naiset ovat edelleen vallattomia. Vaikka naiset ovat vuosikymmeniä olleet miehiä koulutetuimpia, heitä oli vuonna 2013 liike-elämän ylimmässä johdossa vain 24 prosenttia. Kirjailija, tekniikan lisensiaatti Satu Hassi muistutti omassa puheenvuorossaan, että etenkin EU:n huippupaikoilla valta on miehillä. Teatteriohjaaja, toimittaja Susanna Kuparinen toi seminaarin taiteilijan näkökulman. Hänen mukaansa vallan kamarit teatterissa ovat yhtä miesvaltaisia kuin muunkin vallan.


Pohjaa Liiton tiedotusstrategialle työstettiin liiton toimistolla luottamushenkilöille 5.9.2015 järjestetyllä koulutuspäivällä. Tilaisuuteen osallistui koulutustoimikunnan ja Helsingin yhdistyksen hallituksen jäsenet mukaan lukien kaksikymmentäneljä (24) aktiivista jäsentä ja sen ulkopuolisena vetäjänä toimi Päivi Ojanperä. Häntä avustivat Nuppu Rouhiainen ja Anneli Mäkinen.


Koulutustoimikunnan jäsenet ovat olleet aktiivisesti mukana Suomalaisen Naisliiton käynnistämässä Naisten Ääni -hankkeessa. Hankkeessa haastamme oman liittomme jäsenet sekä muut naisjärjestöt keräämään tietoa itsenäistä Suomea monin tavoin rakentaneista naisista. Elämäkerroista verkkoon koottu sivusto tulee olemaan kaikkien saatavilla ja julkaistaan itsenäisyytemme juhlavuonna 2017. Hanketta vetää Maritta Pohls ja ohjausryhmään kuuluivat yhdistyksemme


jäsenet Maritta Pohls, Maija Kauppinen, Marjukka Helenius, Anneli Mäkinen, Leena Ruusuvuori, Nuppu Rouhiainen ja Kirsti Pohjonen.


Naisten Ääni -verkkosivu www.naistenaani.fi avattiin maaliskuussa 2015. Yhdistys järjesti Naisten Ääni -yhteistyökumppaneille brunssit 20.3. ja 24.4, joiden avulla hankkeesta kerrottiin laajemmalle joukolle. Yhdistyksen jäsenille hankkeesta kerrottiin jäsenkirjeissä sekä jäseniltojen ja syksyn vuosikokouksen alussa.


Helsingin yhdistys tuki taloudellisesti verkkosivujen luomista. Sivuille kertyi vuoden aikana satakunta elämäkertaa.


b) Kulttuuri- ja virkistystoimikunta


Toimikunnan puheenjohtajana oli Riittamaija von Weissenberg-Hartiala ja jäseninä Kati Honkavaara, Katariina Mattila - Wuoristo ja Irja Nissinen sekä Leena Pohjanloimu, Arja af Heurlin, Varpu Ropo ja Eija-Riitta Tamminen kevätkaudella. Toimikunta kokoontui vuoden kuluessa neljä kertaa.


Lyhyen aikaa toiminut kirja- ja kulttuurikerho yhdistyi kulttuuri- ja virkistystoimikuntaan, kuten sen vetäjä Katariina Mattila-Wuoristo. Se järjesti 2.2. illan, jonka aiheena oli Lotta Svärd- järjestö. Vuoden alussa toteutuivat käynnit taidekoti Kirpilään, Ateneumin Sibelius-näyttelyyn sekä tutustuminen Kansallisoopperan arkeen eli kiertokäynti näyttämön takana. 19.3. nähtiin Aleksanterin teatterin esitys Ihanteiden aika – Päivälehden piiri sekä 14.4. Avoimet Ovet- teatterin esitys Palava kaupunki.


Toukokuun lauantaiksi 23.5. suunniteltu kevätretki Hämeenlinnaan jouduttiin peruuttamaan ilmoittautuneiden vähäisen määrän ja retken suhteellisen korkeiden kustannusten vuoksi.


Syysretki suuntautui Nuuksioon Haltian luontokeskukseen lauantaina 29.8.


Tiistaina 22.9. näyttelijä Marika Sampio - Utriainen esitti Aurorankadulla pienoisnäytelmän Aino Sibeliuksesta: rakkaudesta mieheen - Aino S. Esitys liittyi Jean Sibeliuksen 150-vuotisjuhlavuoteen


Keskiviikkona 14.10. tutustuttiin Päivikki ja Sakari Sohlbergin kotimuseoon Katajanokalla.


Tiistaina 10.11. käytiin katsomassa Kansallisteatterin Willensaunassa Aamu -näytelmä.


Maanantaina 16.11. Helena Ruuska kertoi uudesta mielenkiintoisesta kirjastaan: Eeva Joenpelto. Elämän kirjailija. Filosofian tohtori Helena Ruuska on tietokirjailija, äidinkielenopettaja, kriitikko ja Suomen tietokirjailijat ry:n varapuheenjohtaja.


c) Taloustoimikunta


Toimikuntaan kuuluivat Rauni Auvinen, Marjukka Helenius, Leena Krohn, Merja Talkamo ja Leena Ruusuvuori. Ryhmä kokoontui mm. valmistelemaan talousarviota sekä päättämään toimenpiteistä, joita ehdotetaan hallitukselle, kun tiedetään osinkojen määrä ja on käyty eri yhtiöiden vuosikokouksissa. Hallitus päätti toteuttaa nämä ehdotukset.


d) Vapaaehtoistoimikunta


Vapaaehtoistoimikunnan puheenjohtajana toimi Leena Krohn ja jäseninä Marjukka Helenius, Kati Honkavaara, Arja Kaartinen ja Ritva Karvinen. Toimikuntaan kuuluu kiinteästi myös ns. Vapaaehtoisresurssi, jonka jäsenet avustavat eri tapahtumien järjestelyissä.


Ulkopuolinen vapaaehtoistyö on kohdistunut lähinnä Suomen Kukkasrahaston palvelukotiin. Monet vapaaehtoiset osallistuivat palvelukodin myyjäisiin leipomalla myyntiin kakkuja ja muita herkkuja sekä järjestämällä arpajaiset. Vuonna 2015 myyjäisiä ja samalla avoimien ovien päiviä oli kaksi: Ystävänpäivän tienoilla ja perinteisesti ennen joulua. Myyjäisten tuotto käytettiin suoraan asukkaiden virkistystoimintaan. Vapaaehtoiset järjestivät asukkaille monipuolista aktiviteettia: ulkoilua, yhteislaulua, musiikkiesityksiä, Bingoa. Suosittua Kirjapiiriä veti Maijaliisa Kaistila ja ns. kirjakerhossa luettiin pari kertaa viikossa ääneen toivekirjoja. Ulkoilutapahtumassa ja kesäretkellä Nuuksion Haltiaan oli molemmissa mukana useita avustajia. Irmeli Salven hoiti edelleen palvelukodin viikoittaiset apteekkikäynnit. Arja Kaartinen huolsi ansiokkaasti yhteistilojen huonekaluja ja uusi tekstiilejä. Vapaaehtoistoiminnasta lisää Minna-lehdessä 2/2015


5.2 Kerhot


Kirjakerho ja kirjalauantai


Kirjakerho järjesti yhdeksän Kirjalauantaita vuonna 2015, viisi kevätkaudella ja neljä syyskaudella. Tilaisuuksista yksi oli Helsingin Vuosaaren kirjastossa ja yksi Vantaan Myyrmäen kirjastossa. Muut Kirjalauantait olivat Naisliitossa Aurorankadulla. Niiden teemat olivat: 24.01. EU-puheenjohtajamaa Luxemburgin kirjallisuus, Vuosaaren kirjasto 28.02. Suomalaisia nykyisiä vaikuttajanaisia 21.03. Kirjallisuuspalkintojen saajia vuosina 2014 - 2015 18.04. Sibelius.


20.05. Kevätrunot 26.09. EU-puheenjohtajamaa Latvian kirjallisuus, Myyrmäen kirjasto


17.10. Günter Grass 14.11. Syksyn suosikkikirjoja


12.12. Tämän kirjan haluan antaa joululahjaksi


Kirjalauantai-tilaisuuksiin osallistui keskimäärin 9 henkilöä. Kirjakerhon vetoryhmä kokoontui 4 kertaa. Siihen kuuluivat Riitta Sivenius (pj/siht), Vappu Isosomppi-Hakkarainen, Mai Anttila, Maijaliisa Kaistila, Kaarina Lampenius sekä Ulla Pitkänen, joka terveydellisistä syistä joutui jättämään vetoryhmän kesken kauden.


Bridgekerho


Bridgekerho pelasi kevät- ja syyskaudella perjantaisin klo 14.00 Aurorankadulla. Hyväksi osoittautunutta peliparien arpomiskäytäntöä jatkettiin edelleen. Jos peliparit eivät menneet tasan, muutamat pelaajat joutuivat odottelemaan korkeintaan kolmen jaon välein vaihtuvaa pelivuoroa.


Yhdistys on maksanut kahvin, muu tarjoilu kertakäyttöastioineen järjestettiin pelaajien omalla kustannuksella. Kerhon vetäjänä toimi Merja Talkamo.


Laulukerho


Laulukerho kokoontui Aurorankadulla kerran kuukaudessa torstaisin klo 14.00. Muutaman kerran pidettiin omatoimisia äänenavauksia ennen MuM Kaisa Kauppisen saapumista. Kerhossa laulettiin osallistujien toivomia lauluja Kaisan haitarin säestyksellä. Kerholaiset olivat esilaulajina Kaisaniemen seminaarin yhteislaulutuokiossa ja esittivät pikkujoulussa muutaman joululaulun. Kaikki yhdistyksen jäsenet olivat tervetulleita mukaan torstaisin vaikkapa satunnaisesti, sillä osallistujilla ei ollut esiintymisvelvollisuutta. Kerhon vetäjänä toimi Merja Talkamo.


6. YHTEISTOIMINTA SUOMALAISEN NAISLIITON KANSSA


6.1 Osallistuminen Suomalainen Naisliitto ry:n sääntömääräisiin kokouksiin


Suomalaisen Naisliiton sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Helsingissä Naisliiton huoneistossa Aurorankadulla lauantaina 11. huhtikuuta. Puheenjohtajana toimi kunniapuheenjohtaja Leena Krohn, sihteerinä Kukka Lehmusvirta. Virallisia kokousedustajia Liiton jäsenyhdistyksistä oli 23, osallistujia kaikkiaan 46.


Virallisina kokousedustajina (10) Helsingin yhdistyksestä olivat: Rauni Auvinen, Marjukka Helenius, Kati Honkavaara, Katariina Mattila - Wuoristo, Nuppu Rouhiainen, Tuulikki Ritvanen, Leena Ruusuvuori, Tarja Salin, Anneli Ståhlberg ja Riitta-Maija von Weissenberg-Hartiala sekä varajäseninä Iiris Leskinen ja Oili Påwals.


Naisliiton sääntömääräinen syyskokous pidettiin Oulussa sunnuntaina 4.10. hotelli Lasaretissa. Virallisia kokousedustajia Liiton jäsenyhdistyksistä oli 23, osallistujia kaikkiaan 58. Helsingin yhdistyksen viralliset kokousedustajat (10) olivat Rauni Auvinen, Marjukka Helenius, Katariina Mattila-Wuoristo, Tuulikki Ritvanen, Nuppu Rouhiainen, Leena Ruusuvuori, Tarja Salin, Anneli Ståhlberg, Sirpa Tuisku ja Riitta-Maija von Weissenberg-Hartiala, varajäsenenä Iiris Leskinen.


6.2 Edustajat Naisliiton hallituksessa ja toimikunnissa


Liiton hallituksessa v. 2015 olivat Leena Ruusuvuori (varapuheenjohtaja), Maija Kauppinen ja Kirsti Pohjonen sekä taloustoimikunnassa Leena Krohn. Liiton kunniapuheenjohtajana Leena Krohn oli oikeutettu osallistumaan myös Liiton sekä Opetusneuvos Hilja Vilkemaan stipendisäätiön hallituksen kokouksiin.


Liiton kirjastotoimikunnan puheenjohtajana oli Maija Kauppinen, jäseninä Marja-Leena Jaakkola, Martta Kaukonen, Kirsti Pohjonen, Eila Salminen (erosi terveyssyistä kesäkuussa), Katariina Mattila-Wuoristo (syksystä alkaen). Liiton kirjastonhoitajana toimi kevätkauden Martta Kaukonen, syyskauden Katariina Mattila-Wuoristo. Toimikunta kokoontui kevätkaudella kerran, syyskaudella kaksi kertaa.


Minna -lehden toimitusneuvoston puheenjohtajana ja myös Minnan päätoimittajana oli Maija Kauppinen, jäseninä Kirsti Pohjonen ja Tuulikki Ritvanen. Toimitusneuvosto kokoontui kerran keväällä ja kerran syksyllä.


Liitolla ja Helsingin yhdistyksellä on yhteinen koulutustoimikunta, jonka jäsenet on mainittu kohdassa 5.1 a.


6.3 Naisten ääni-elämäkertahanke


Asiantuntijaryhmän vetäjänä oli Maritta Pohls. Ohjausryhmään kuuluivat Maritta Pohls, Maija Kauppinen, Marjukka Helenius, Anneli Mäkinen, Nuppu Rouhiainen ja Kirsti Pohjonen. Ks. myös 5.1.a koulutustoimikunta.


6.4 Opetusneuvos Hilja Vilkemaan stipendisäätiön hallitus

Yhdistystä edustivat Marjukka Helenius ja Maritta Pohls.

6.5 Osallistuminen Suomalaisen Naisliiton seminaareihin


Syksyn Minna Canth- seminaari pidettiin Oulussa 3.10. otsikolla "Naisvoimaa verkostoissa". Seminaariin osallistui 75 henkilöä, joista 18 oli Helsingin yhdistyksen jäsentä.


Kevään Minna Canth- seminaari pidettiin Helsingissä Tieteiden talossa otsikolla "Naiset vallan kammareissa". Seminaariin osallistui 105 henkilöä, joista 43 oli Helsingin yhdistyksen jäseniä.


6.6 Opetusneuvos Hilja Vilkemaan perinnepäivä 10.12.


Perinneillan esitelmän aiheena oli Hedvig Gebhard, josta kertoi valtiotieteen maisteri Riitta Mäkinen. Illan musiikkinautinnon tarjosi Duo Hanna Marsh & Susanna Jyllinmaa


6.7 Suomen Kukkasrahasto ry:n hallituksessa toimivat Paula Starck ja Vappu Isosomppi-Hakkarainen, valtuuskunnassa Maijaliisa Kaistila, Kukka Lehmusvirta ja Naisliiton virallisena edustajana Liiton puheenjohtaja Kirsti Ojala. Palvelukodin kodinhoitotoimikunnan jäseniä olivat Sinikka Pelkonen (pj), Carola Sandberg (sihteeri, palvelukodin toiminnanjohtaja), Marjukka Helenius, Arja Kaartinen, Kukka Lehmusvirta ja Irmeli Salven. Leena Krohn ja Leena Ruusuvuori kuuluvat taloustoimikuntaan. Vapaaehtoiset järjestivät asukkaille virkistystoimintaa, ks. kohta 5d.


6.8 Naisjärjestöjen Keskusliiton sääntömääräisessä kevätkokouksessa 22.4. ja syyskokouksessa 18.11. Suomalaisen Naisliiton virallisena kokousedustajana oli Liiton puheenjohtaja Kirsti Ojala. Kokouksia edeltäneissä seminaareissa oli läsnä useita Helsingin yhdistyksen jäseniä. Syyskokouksessa NJKL:n uudeksi puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Eva Biaudet, sillä kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttilan vuodet puheenjohtajana tulivat täyteen. Sirkka-Liisa Anttilan läksiäisissä joulukuun 17. päivä olivat läsnä Kukka Lehmusvirta ja Leena Ruusuvuori.


Kansainvälisen naistenpäivän tilaisuuteen 8.3. Helsingin Yliopiston juhlasalissa osallistui runsaasti yhdistyksen jäseniä. Tapahtuman järjestivät Helsingin yliopisto, Helsingin yliopiston Alumnit ry, Naisjärjestöjen Keskusliitto ja Suomen UN Women.


6.9 Suomen UN Women -järjestössä Suomalaisen Naisliiton edustajana kevätkokouksessa oli Kukka Lehmusvirta.


7. TIEDOTUSTOIMINTA


7.1 Jäsenkirjeet ja sähköposti


Jäsenkirjeitä lähetettiin vuoden aikana viisi pääosin sähköpostilla. Lisäksi sähköpostilla lähetettiin ja välitettiin kiireellisiä tapahtumatietoja.


7.2 Verkkosivut ja sosiaalinen media


Yhdistyksen verkkosivut antavat tietoa yhdistyksen organisaatiosta, sen ajankohtaisesta toiminnasta sekä menneistä tapahtumista. Verkkosivujen uudistaminen saatiin valmiiksi, mutta sen käytössä on vielä kehittämistä.


Helsingin yhdistys tuki Hämeenlinnan verkkosivujen kehittämistä ja on sovittu, että molemmat yhdistykset tiedottavat toistensa jäsentilaisuuksista ja molempien yhdistysten jäsenet voivat osallistua niihin.


Helsingin yhdistyksellä on oma facebook -sivu. Sitä päivitetään harvakseltaan ja seuraajia on sangen vähän. Sivustoa kehitetään tiedotuskanavana ja sivu on nähtävissä myös yhdistyksen verkkosivulla.


7.3 Suomalaisen Naisliiton Minna-lehti


Minna-lehti ilmestyi toimintavuoden aikana kaksi kertaa, kesäkuussa ja joulukuussa. Minnan toimitusneuvostoon kuuluivat Helsingin yhdistyksestä Maija Kauppinen, Marja-Leena Jaakkola, Tuulikki Ritvanen sekä Kirsti Pohjonen.


7.4 Töölöläinen - lehdessä yhdistyksellä ja Liitolla oli mahdollisuus tiedottaa toiminnastaan omalla palstallaan. Yhteistyöstä vastasivat Maija Kauppinen ja Kirsti Pohjonen.


8. TALOUDELLINEN TOIMINTA


Yhdistyksen taloudellinen tila on edelleen hyvä. Tulot muodostuivat pääasiassa jäsenmaksuista, osinkotuloista ja vuokratuotosta. Jäsenmaksu pysyi ennallaan ollen 29 euroa. Tästä summasta liitolle maksettiin 10 euroa jäseneltä. Yhdistyksen omistama liikehuoneisto Asunto-osakeyhtiö Tikassa oli edelleen vuokrattuna Peili Hiussali Oy:lle entisin ehdoin.


Tilikauden tulos on 32 500,31 euroa ylijäämäinen, joka johtuu osakkeiden myyntivoitoista (ks. kohta taloustoimikunta). Osakkeiden osinkotuotot olivat hyvällä viime vuoden tasolla.


9. TOIMITILAT JA TOIMIHENKILÖT


9.1 Toimitilat


Helsingin yhdistys toimi Suomalaisen Naisliiton huoneistossa Aurorankatu 17 A 11, josta maksettiin Liitolle vuokraa 450 euroa kuukaudessa.


9.2 Järjestösihteeri

Suomalaisella Naisliitolla ja Helsingin yhdistyksellä oli yhteinen osa-aikainen järjestösihteeri Kukka Lehmusvirta.


9.3 Kirjanpito

Yhdistyksen kirjanpidosta vastasi Soila Rantavaara Tili Soila Oy:stä.


9.4 Tilintarkastajat Vuoden 2015 tilintarkastajana toimi HTM Tuula Hirvonen ja varatilintarkastajana KHT Helena Sinisalo, toiminnantarkastajana Anneli Ståhlberg ja toiminnan varatarkastajana Tarja Salin.


SUOMALAISEN NAISLIITON HELSINGIN YHDISTYS RY:N HALLITUS

______ _______ ________


Naisista lisää elämäkertoja

Suomalainen Naisliitto käynnistää syksyn 2013 päätösten perusteella  hankkeen, jolla halutaan tehdä näkyväksi naisten toimintaa itsenäisen Suomen satavuotisessa historiassa.

Naisten tekemä työ jää usein näkymättömiin. Tiedätkö kuka on Maja Genetz, Aino Yliruokanen tai Salli Müller.  Jos googlaat kunniajäsenemme Leena Krohnin, netti ei juurikaan kerro hänestä. Entä Sinä itse, isoäitisi tai työtoverisi. Olisiko heistä jotakin kerrottavaa.

Elämäkertahankkeessa keräämme tietokantaa naisia koskevista elämäkerroista, artikkeleista, opinnäytetöistä, arkistoista jne sekä kirjoitamme juttuja naisista.

Jokainen meistä voi osallistua etsimällä ja antamalla tietoja ja kirjoittamalla.

Hanketta työstetään eteenpäin pitkin vuotta 2014.

2014 jäsenmaksu on 29 euroa

Osaston 20.11.2013 pidetty syyskokous päätti ensi vuoden jäsenmaksuksi 29 euroa. Muutos on kaksi euroa. Yhtenä syynä nostoon on, että liitto on korottanut sille menevää jäsenmaksua. Ratkaisu oli yksimielinen.

Jäsenmaksu pitää maksaa 1. maaliskuuta mennessä osaston tilille FI72 1574 3000 0239 19 maksuviitteellä 31 752.

Syyskokous vahvisti yksimielisesti talousarvion sekä toimintasuunnitelman ensi vuodeksi.

Toimintasuunnitelman mukaan osasto pitää edelleen jäsenillan joka toimintakuukautena. Kulttuuri- ja virkistystoimikunta järjestää tämän rinnalle 1-2 kultttuuritapahtumaa kuukausittain.

Koulutustoimikunnan vastuulla on helmikuun ajankohtaisseminaari sekä syksyn koulutustilaisuus luottamushenkilöille.

Kevään Minna Canth-seminaarin korvaa huhtikuussa Tekla Hultin -juhlaseminaari, jota järjestellään usean naisjärjestön kanssa.

Johtokunnan esittämä sääntömuutos vahvistettiin muutoksitta.

Liiton sääntöjen muutosta noudattelevan paperin mukaan osastosta tulee jatkossa yhdistys ja johtokunnasta hallitus. Hallituksen jäsenmäärä kasvaa kaikkiaan kahdeksaan,  kun syyskous valitsee puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtajan. Tähän asti johtokunta on nimennyt varapuheenjohtajan keskuudestaan.

Vuosikokousten pitoon sääntömuutos tuo vähän lisää väljyyttä. Kevätkokous on pidettävä helmi-maaliskuussa ja syyskokous syys-marraskuussa.

Aurorankadun viihtyisässä salissa pidettyyn kokoukseen osallistui 20 osaston jäsentä. Syyskokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin liiton kunniapuheenjohtaja, osaston pitkäaikainen entinen puheenjohtaja Leena Krohn. Hän luotsasi kokouksen läpi sujuvasti.

Tilintarkastajiksi valittiin HTM Tuula Hirvonen ja varatilintarkastajaksi KHT Helena Sinisalo. Toiminnantarkastajaksi valittiin Anneli Ståhlberg ja varatoiminnantarkastajaksi Tarja Salin.

Kokouksen jälkeen osasto tarjosi perinteiset syyskokouskahvit. Kokouksen jälkeistä marraskuun jäsenillan esitelmää ei myöhäisen ajankohdan vuoksi kuultu.

Naisliiton hallitukseen kolme Helsingin yhdistys jäsentä

Suomalainen Naisliitto sai uuden puheenjohtajan sunnuntaina 6.10.2013 pidetyssä syyskokouksessa.  Liiton hallituksen puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudeksi  2014-2015 valittiin hallituksen nykyinen varapuheenjohtaja ja Oulun osaston sihteeri Kirsti Ojala.

 Varapuheenjohtajaksi kokous valitsi hallituksen jäsenen ja sen  taloudenhoitajan, Alatornion osaston puheenjohtajan Marja-Riitta Tervahaudan.

Hallituksen jäseniksi kaksivuotiskaudeksi valittiin jatkamaan  Heli Eskolin Hämeenlinnan osastosta ja uudeksi hallituksen jäseneksi Helsingin  osaston varapuheenjohtaja Kirsti Pohjonen. Liiton erovuorossa oleva  puheenjohtaja ja Hämeenlinnan osaston puheenjohtaja ja myös Helsingin osaston  jäsen Maija Kauppinen valittiin hallitukseen kesällä edesmenneen Eila Saarisen  hallituskauden jatkajaksi yhdeksi toimintavuodeksi.

Hallituksen muut jäsenet 1.1.2014 alkaen ovat Raija Hakkarainen Vaasan  naisklubista, Liisa Temisevä Jyväskylän osastosta sekä Marja-Leena Jaakkola  Helsingin osastosta.

Hämeenlinnan Verkatehtaassa pidettyyn kokoukseen osallistui 60 jäsentä Naisliiton eri osastoista.  Virallisia kokousedustajia oli paikalla 19.

Liiton sääntöjen mukaisesti  syyskokous hyväksyi Liiton toimintasuunnitelman vuodeksi 2014, vahvisti  jäsenyhdistysten jäsenmaksuksi 10 euroa jäseneltä vuodessa. Kokous hyväksyi  taloussuunnitelman vuodeksi 2014.

Liiton tilintarkastajiksi valittiin edelleen Helena Sinisalo (KHT) ja Tuula  Hirvonen (HTM), varatilintarkastajina Tuula Roininen (JHTT) ja Sirkka Kallio  (HTM).

Syyskokous hyväksyi julkilausuman, jossa se vaatii Suomesta naiskomissaaria ensi syksynä valittavaan uuteen EU-komissioon.

Erovuorossa olevaa puheenjohtaja Maija Kauppista kiitettiin lämpimästi  hänen monipuolisesta uurastuksestaan Liiton hyväksi ja häntä muistettiin  rintakorulla (Minna Canth-yleisurhoollisuusmitali nro 1).

< Kesäkuu 2017 >
Ma Ti Ke To Pe La Su
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102
03040506070809